Ájurvéda.... Blahodárné byliny..... Jóga.... Jyotish...

Dobrý a usměvavý den přeji Vám všem, kteří jste si otevřeli tyto stránky.

Je to první krok, jak poznat sám sebe a pokusit se o nabytí seberealizace. Stránky jsou věnovány starověkým indickým védám. Opravdu v krátkosti jsou zde nastíněny jednotlivé védské obory, které se navzájem ovlivňovaly a obohacovaly. Védy nám ukazují, jak rozumět řeči přírody a řeči života, jak žít šťastný život v harmonii s přírodou a vesmírnou strukturou a zároveň nás učí přinášet tím užitek nejen sobě, ale všem žijícím tvorům, s nimiž sdílíme společné prostředí. Tyto atributy jsou globální a nemohu se stotožnit s názorem, který jsem nejednou slyšel, že védy pocházejí z Indie, a tudíž, že v našich podmínkách nemohou fungovat.

Ájurvéda je věda o životě, je matkou medicíny. Nejedná se však pouze o medicínský systém, je to věda o zdravém způsobu života, který Vám může přinést dokonalé zdraví. Je nejstarší formou péče o zdraví zaměřená na prevenci nemocí. Pěkná definice je uvedena ve starých védách v jednom sanskrtském verši:

ÁJUH SUKHAM HITAM DÍRGHAM JÉNA VINDATI MÁNAVAH
ÁJUŠČA PARIDŽŇÁNAM ÁJURVÉDAH SA UČJATÉ.

„Ájurvédou budíž rozuměno učení, jež udílí poznání o životě ve všech jeho podobách
a jež člověku skýtá šťastný, zdravý a dlouhý život.“

Jóga je věda o seberealizaci. Její metody pokrývají celé spektrum naší existence – od tělesného, smyslového, duševního a duchovního až k nejvyššímu stupni Seberealizace. Jóga nabízí klíč k celkovému duchovnímu rozvoji, který ve védském smyslu představuje nabytí poznání naší nadčasové a nadprostorové přirozenosti. V západním světě je jóga spojována především s cvičení jógových asán. Mudrc Čaraka, jeden z největších autorů zabývající se ájurvédou dodává k fyzickému cvičení tuto odpověď: „Cvičením člověk získává lehkost, výkonnost pro práci, pevnost, snášenlivost k potížím, správné vylučování nečistot a stimulaci zažívání.“. Jóga ve svém systému nabádá k provádění dalších člověku potřebných technik – dechová cvičení, meditační techniky. Tyto praktiky jsou stejně tak vyzdvihovány v ájurvédě. Největší pojítko mezi jógou a ájurvédou představuje prána – životní síla.

Džjótiš, neboli věda světla, jak jí v Indii nazývají je v podstatě védskou astrologií. Je opět nedílnou součástí jedinečné mystické a duchovní kultury véd. Na základě Vašeho ascendentu je vytvořen horoskop zrození. V sanskrtu se ascendent nazývá lagna. Na základě data, místa a přesného času zrození je Vaše lagna umístěna v jednom z 12 domů, ve kterých jsou též pokryty znamení zvířetníku. Jakmile víme, kde se nachází lagna, okamžitě zjistíme i planetárního vládce každého z domů, příznivé a nepříznivé planety a vliv tranzitujících planet.
Stejného védského propojení a důležitostí plynoucích z vlastnosti planet můžeme nalézt též mezi védami džjótiš a Vastu.

Vastu znamená v překladu „obydlí“ nebo „místo“, je v podstatě védskou architekturou a věděním o bydlení. Vastu je založeno na védské představě, že vnitřní i vnější harmonie vychází z toho, že navážeme správný vztah s každým prostorem, který obýváme. Umožní nám tedy uspořádat místa, v nichž žijeme nebo pracujeme, do optimální harmonie s přírodními i vesmírnými silami. Ve vastu se projevuje přesvědčení, že to, jak propojíme fyzický prostor kolem sebe s okolní přírodou, a to, jak uspořádáme interiéry budov dle světových stran, má na nás významný vliv – ať už pozitivní nebo negativní. Snaží se přetvářet prostor tak, abychom se v něm cítili co nejlépe.

Základní védský přírodní zákon znamená přirozený řád a harmonie vesmíru. Přeji Vám všem, aby ve Vašich životech panoval stále jen přirozený řád a vesmírná harmonie. Snad Vám k tomuto přání svou troškou napomohou i tyto stránky.

Stránky budu průběžně aktualizovat a doplňovat o další poznatky.

S pozdravem, nechť je Vaše „prakrti“ stále v rovnováze a úctou KOTERA Jiří.

Přihlášení